TAFSIR

CONTOH PENAFSIRAN AL QURTHUBI

Oleh: Ahmad Khoirudin, M.H.*  Tulisan ini merupakan lanjutan dari artikel sebelumnya yang berjudul al-Imam al-Qurthubi dan Kitab Tafsirnya. Supaya pembaca mendapatkan deskripsi yang jelas mengenai sistematika pembahasan, metode penulisan, isi dan muatan kitab tafsir al-Imam
Read More

IMAM AL QURTHUBI DAN KITAB TAFSIRNYA

Oleh: Ahmad Khoirudin, M.H Beliaulah al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Anshori al-Khozroji al-Andalusi al-Maliki al-Qurthubi.[1] Masa kecil al-Qurthubi berlangsung di bawah asuhan ayahnya. Al-Qurthubi lahir dari keluarga biasa, ayahnya adalah orang
Read More