AQIDAH AHLAQ

MEMANDANG DENGAN CAHAYA ALLAH

Oleh : Habib Miqdad Baharun Seorang hamba yang ingin bahagia dalam hidup  di dunia dan di akherat, maka hendaknya dia  berusaha untuk menjaga dan mencegah anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat dan dosa,  tidak menggerakkan satu dari sekian banyak anggota tubuh kecuali dalam
Read More

LANGKAH AWAL : TAUBAT

Oleh : H. Miqdad Gasim Baharun Langkah awal yang harus ditempuh  oleh seorang hamba yang menginginkan kemulusan jalan menuju Allah SWT. adalah taubat yang benar dari segala macam dosa, jika ada tanggungan kepada seorang hamba Allah maka hendaknya dia segera menyelesaikan,
Read More

MELANGKAH MENUJU ALLAH

Oleh : H. Miqdad Gasim Baharun Langkah awal adalah energi atau spirit yang kuat yang muncul dalam hati seorang hamba dan menggiringnya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan akherat serta berpaling dan menjauh dari dunia dan dari apa yang menjadi kesibukan makhluk di
Read More

AMALAN SESEORANG TERGANTUNG NIATNYA

Oleh : H. Miqdad Gasim Baharun Allah SWT berfirman yang artinya, “ Barang siapa yang menginginkan dunia, niscaya Kami akan kami percepat untuknya di dalam dunia sesuai kehendak kami dan bagi orang yang kami suka, kemudian kami jadikan baginya neraka jahannam yang dia akan 
Read More